KATEGORIE PROJEKTÓW

Z budżetu obywatelskiego mogą być finansowane zadania należące do zadań własnych miasta, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. Przedsięwzięcia finansowane z budżetu obywatelskiego zlokalizowane na nieruchomościach będących własnością Miasta Puszczykowa oraz muszą być ogólnodostępne dla mieszkańców. Ogólnodostępność oznacza możliwość swobodnego i nieodpłatnego dostępu do działań lub efektów działań, których realizacja odbywa się z wykorzystaniem środków z budżetu obywatelskiego.

PROJEKTY ZIELONE

Jeśli jesteś mieszkańcem Puszczykowa i masz genialny pomysł, który przyczyni się do poprawy środowiska naturalnego, będzie przeciwdziałać narastającym zmianom klimatu i sprzyjać zdrowemu stylowi życia, do tego znajdziesz 9 osób, które poprą Twój projekt, to możesz złożyć swój wniosek w ramach Projektów Zielonych.

Do Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego można złożyć Projekt Zielony, który dotyczy między innymi:

 •     ochrony zwierząt (sterylizacja, budowa dziupli lęgowych)
 •     walki z hałasem
 •     gospodarowania odpadami
 •     ochrony przyrody
 •     ochrony powietrza i atmosfery
 •     zrewitalizowania już istniejącej przestrzeni publicznej
 •     tworzenia ogrodów deszczowych na skwerach i terenach miejskich
 •     działania edukacyjne 

Koszt realizacji Projektu Zielonego nie może być wyższy niż 70 tys. zł. i niższy niż 5 tys. zł.

PROJEKTY MIEJSKIE

W ramach Projektów Miejskich możesz zgłosić między innymi takie zadania jak:

 •    budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw i boisk
 •    organizacja ruchu drogowego
 •    remonty ulic i chodników
 •    inwestycje związane z infrastrukturą miejską
 •    działania edukacyjne, kulturalne i sportowe

Koszt realizacji Projektu Miejskiego nie może być wyższy niz 180 tys. zł. i niższy niż 25 tys. zł.